МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

 

Українська Рада Бізнесу

 


Цей Меморандум про співпрацю підписаний уповноваженими представниками бізнес об’єднань, які вирішили спільними зусиллями добиватися прийняття необхідних країні змін через реалізацію завдань, зазначених у цьому Меморандумі.

 

Наслідком впровадження окреслених реформ ми бачимо збільшення інвестицій в Україну та стимулювання бізнесу до детінізації і розвитку вітчизняного виробництва, зменшення дискреції та ліквідацію корупційних можливостей представників органів влади. Має бути забезпечено захист прав і законних інтересів платників податків, розвиток партнерських відносин між владою і бізнесом та підвищено соціальну відповідальність платників податків.

 

Ми об’єднуємо зусилля з метою забезпечення сталого економічного розвитку країни, побудови суспільства «з відкритим доступом» та роботи над завданнями, які призведуть до створення інклюзивних економічних та політичних інститутів.

Сторони погоджуються дотримуватися основних принципів співпраці: прозорості, взаємної відкритості та об‘єктивності.

Головні завдання ми бачимо наступними:

 

1. Спрощення адміністрування, ліквідація корупційних можливостей:

 • законодавче забезпечення функціонування електронного кабінету платників податків та еволюцію електронних безконтактних сервісів;

 • удосконалення оподаткування майна підприємств з метою зменшення його дискреційності з тим, щоб зробити його більш справедливим та ефективним;

 • захист податкового кредиту, шляхом недопущення позбавлення права на нього покупців товарів/послуг;

 • визначення можливості застосування "касового методу" при сплаті ПДВ, напрацювання оптимальної моделі;

 • забезпечення прозорості та відкритості ДФС України шляхом оприлюднення деталізованої знеособленої інформації щодо діяльності служби та платників податків;

 • впроваждення персональної відповідальності чиновників, які своїми діями або бездіяльністю завдали шкоди бізнесу, визначення єдиного алгоритму дій;

 • заборона відкриття кримінальних проваджень до узгодження податкових зобов'язань і фактичної не сплати узгоджених податкових зобов'язань до бюджету;

 • лібералізація ринку РРО, шляхом введення інноваційної цифрової системи нового покоління, з правом вибору за суб’єктами   підприємницької діяльності яким РРО користуватися (класичним або інноваційним (смартфони та планшети у якості реєстраторів));

 • напрацювання методів заохочення добровільного використання РРО та отримання фіскальних чеків з перевіркою їхньої реєстрації (лотереї, грошові заохочення споживачів (кешбеки) тощо);

 • збереження спрощеної системи оподаткування для розвитку малого бізнесу, визначення категорій платників, які ухиляються від сплати податків при реалізації товарів, напрацювання концепції щодо дієвих методів боротьби зі зловживаннями, поширення сфери дії РРО на виявлені категорії ухилянтів;

 

2. Зменшення дискреції та корупційних ризиків, відновлення довіри суспільства до контролюючих органів

 • формування прозорих механізмів для визначення категорій платників податків підвищеного ризику – напрацювання концепції, яка передбачає охоплення відповідних категорій платників податків перевірками там, де вони потрібні, і звільнення від перевірок усіх решти – окрім особливих, чітко регламентованих, випадків;

 • формування прозорих механізмів відшкодування ПДВ;

 • ліквідація податку на прибуток, перехід до оподаткування виведеного капіталу (оподатковуються лише дивіденди та прирівняні платежі);

 • інституційна реформа фіскальних органів, зокрема:

- позбавлення районних ДФС функцій контролю;

- створення єдиного дата-центру, що консолідує всі державні ресурси та бази даних контролюючих органів, під адмініструванням Міністерства фінансів України;

- запровадження контрактної системи, законодавчо закріплених горизонтальних переміщень топ-кадрів кожні 2-3 роки;

 • ліквідація податкової міліції, створення служби фінансових розслідувань (без силових функцій, але з повноваженнями детективів) з керівником та співробітниками, відібраними за процедурами аналогічними процедурам обрання членів НАБУ, суттєве підвищення їх посадових окладів. Усунення дублювання функцій: економічною злочинністю почне займатися один правоохоронний орган замість трьох (СБУ, МВС, ДФС);

 • дерегуляція функцій державного контролю шляхом передачі ряду контрольних функцій громадським та приватним структурам;

 • імплементація у Податковий та Бюджетний кодекс обов'язкової процедури громадського обговорення законодавчих ініціатив (процедура нульового читання) та норми про недійсність нормативних актів, що не пройшли нульове читання.

 • проведення політики, спрямованої на деофшоризацію. Впровадження наступних правил: правила оподаткування контрольованих іноземних компаній, правило оподаткування ринкової вартості активу на момент його переміщення з України, правило визнання іноземної компанії податковим резидентом Україна, якщо фактичне місце її управління знаходиться в Україні, правило щодо обмеження вирахування відсотків, модернізація механізму контролю трансфертного ціноутворення, правила щодо запобігання гібридних невідповідностей.

3. Податкове навантаження

 • скорочення кількості податків та зменшення їх ставок за рахунок зниження неефективних видатків Державного бюджету;

 • «обілення» заробітної платні за рахунок зменшення навантаження на фонд заробітної плати, в першу чергу за рахунок зниження ставки ЄСВ.

4. Судова реформа

 • оптимізація структури судової системи, посилення її інституційної спроможності, удосконалення механізму добору суддів, підвищення їх відповідальності та встановлення реальної незалежності і суддівського самоврядування;

 • запровадження конкурсної системи відбору суддів до Верховного суду України, використання міжнародного досвіду щодо здійснення судочинства в останній інстанції.

5. Економічний розвиток

 • скорочення витрат часу на експорт та імпорт продукції, зменшення строків отримання сертифіката походження товарів, запровадження принципу «єдиного вікна» під час перетину вантажами митного кордону України;

 • напрацювання концепції функціонування експортно-кредитного агентства, керівні органи якого будуть формуватися на умовах прозорого конкурсу;

 • сприяння оптимізації структури та розміру видатків Державного бюджету, зниженню неефективних витрат, зменшенню рівня видатків державного сектора по відношенню до ВВП, що, згідно з дослідженнями, призведе до більш швидкого економічного зростання;

 • сприяння здійсненню державного регулювання та нагляду за суб'єктами
  господарювання на принципах: прозорості, професійності,
  недискримінаційності, передбачуваності, збалансованості, доцільності,
  нульової толерантності до проявів корупції.

 • ухвалення закону про обіг земель с/г призначення з мінімальною кількістю обмежень, розблокування ринку землі в Україні

6. Митна політика

 • реформування митної служби – перенабір співробітників на відкритих конкурсах із цензом допущення колишніх співробітників, високі з/п новим співробітникам;

 • запровадження обов'язкового обміну інформацією про митну вартість  товарів при здійсненні імпорту між Мінфін/ДФС України та уповноваженими органами країн-експортерів;

 • посилення персональної відповідальності митних співробітників за свої рішення

 • впровадження/вдосконалення ризикоорієнотованих систем, залучення галузевих асоціацій до формування цінових ризиків, впровадження прозорих механізмів формування профілів ризиків (для митниці і всіх супутніх служб)

 • запровадження обов'язкового вказання торгової марки при митному декларуванні товарів.

 • сприяння припиненню зловживання фізичними особами правом безмитного переміщення товарів через кордон, забезпечення контролю державними органами кількості перетинів кордону на в'їзд-виїзд фізособою за певний період часу, визначення оптимальних варіантів рішення проблеми;

 • реєстрація операторів е-торгівлі, логістичних та фінансових операторів в якості податкових агентів в Україні при здійсненні міжнародної е-торгівлі

 • для товарів високого цінового сегменту зміна виміру та обліку в кілограмах на поштучний.

 • реагування на подання галузевими асоціаціями до правоохоронних органів інформації про порушників митних і податкових правил

 • визнання при імпорті сертифікатів відповідності, виданих органами з оцінки, акредитованими в ЄС

 1. Фінансовий сектор

 • скасування валютних обмежень НБУ, що перешкоджають залученню інвестицій в Україну;

 • запровадження міжнародних стандартів корпоративного управління відповідно до Принципів корпоративного управління ОЕСР

 • сприяння створенню в Україні ефективного ринку акціонерного капіталу та борговогоринку

 • запуск ринку товарних та валютних деривативів з метою хеджування фінансових ризиків

 • сек’юритизація активів як універсальний інструмент залучення інвестицій для фінансування інвестиційних проектів

 • напрацювання концепції проекту щодо амністії капіталів, реалізація погодженої моделі.

 • модернізація пенсійної системи України, запуск трьох рівнів пенсійного забезпечення

Всі підписанти мають бути проінформовані про хід виконання робіт по кожному із зазначених вище пунктів, бути запрошеними до дискусій на круглих столах з обговорення проблематики по кожному з окреслених питань, а також право у написанні пропозицій та зауважень по вищезазначених питаннях, які будуть обов’язково розглянуті та враховані.