Декларація про наміри

«ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ»
 

Ми, члени Української Ради Бізнесу, до складу якої входять 69 бізнес-асоціацій, з одного боку, та політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ”, з іншого боку (далі – Сторони), усвідомлюючи спільну відповідальність за консолідацію зусиль бізнесу та держави для розвитку конкурентоспроможної економіки на засадах цивілізованих ринкових відносин, вирішили об’єднати зусилля з метою забезпечення сталого економічного розвитку країни, побудови суспільства «з відкритим доступом» та роботи над завданнями, які призведуть до створення інклюзивних економічних та політичних інститутів.

Модернізація України в усіх сферах суспільного життя, має базуватися на ключових принципах:

 1. деолігархізація економіки; децентралізація державної влади; демонополізація економіки;
 2. дебюрократизація;
 3. дерегуляція;
 4. податкова лібералізація;
 5. детiнізація.

Ключові завдання для реформування країни:

 1. Суттєве оновлення та лібералізація податкового законодавства
  • Ліквідація податку на прибуток підприємств та перехід до моделі оподаткування виведеного капіталу.
  • Зниження навантаження на фонд оплати праці з із компенсацією за рахунок скорочення неефективних видатків бюджету та заходів з детінізації економіки.
  • Збереження спрощеної системи оподаткування для розвитку малого бізнесу. Підтримка підприємницької ініціативи, самозайнятості і зміцнення середнього класу, як основи стабільності суспільства.

Ці завдання можуть бути реалізовані шляхом прийняття Податкового кодексу, який запустить інвестиційний режим розвитку економіки України.

 1. Інституційна реформа Державної фіскальної служби (далі – ДФС), створення сильної митної адміністрації європейського зразка, окремої від ДФС, а також реформа органів правопорядку та судової системи, конкурсний добір керівників та співробітників цих органів, суттєвим збільшенням розміру зарплати та  запровадження їх персональної відповідальності за збитки, спричинені їх діями. 
 1. Ліквідація податкової міліції, економічних підрозділів Нацполіції, СБУ, прокуратури та створення єдиного аналітичного, не репресивного органу фінансових розслідувань (фінансової поліції або служби фінансових розслідувань), з посиленою аналітичною функцією детективів і з чітко визначеними повноваженнями по розслідуванню злочинів проти публічних фінансів держави та місцевого самоврядування, який буде центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується Міністром фінансів України.
 1. Реформування бюджетного процесу, зокрема: впровадження фіскальної політики, спрямованої на суттєве зниження частки державних видатків у ВВП, які перерозподіляються через публічні фінанси, перегляд статей бюджетних видатків для оптимізації структури та розміру видатків бюджету, проведення верифікації соціальних виплат та пенсій, скорочення неефективних видатків бюджету.  Проведення відповідальної бюджетної політики, забезпечення незалежності центробанку.
 1. Створення ефективної комплексної системи контролю за ланцюжком постачання та реалізації товарів від кордону до кінцевого споживача, запровадження ефективних стимулів для покупця отримувати фіскальний чек, зокрема «кешбек для покупця».
 1. Скорочення обсягів тіньового ринку оренди сільгоспземель та сільгосппродукції, підвищення доходів органів місцевого самоврядування, шляхом вирівнювання ефективної податкового навантаження на гектар товарних сільгоспземель у легально працюючих і тіньових сільгосптоваровиробників, за допомогою скорочення розриву  між ставками податку на землю і єдиного податку четвертої групи до 0,2%, а також встановлення мінімальної бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб в залежності від кількості та нормативної грошової оцінки товарної землі, що знаходиться в користуванні фізичної особи або юридичної особи, що є податковим агентом зі сплати ПДФО за орендодавців і працівників.
 1. Розробка і реалізація комплексу заходів, які створюють необхідні передумови для запуску ринку землі, які встановлені в Меморандумі про співпрацю між Політичною партією «Об’єднання «САМОПОМІЧ» та асоціаціями аграрного сектору щодо проведення реформ у сільському господарстві та забезпеченні розвитку сільських територій. В тому числі, але не виключно повне наповнення державного земельного кадастру та його інтеграція з реєстром майнових прав, унеможливлення махінацій і фальсифікацій при реєстрації прав володіння та користування земельними ділянками, забезпечення доступу малих та середніх фермерів до дешевого іпотечного кредитуванню. За фактом реалізації названих заходів, створення вільного ринку землі, учасниками якого будуть як громадяни України, так і засновані ними юридичні особи - сільгосптоваровиробники.
 1. Внесення змін в законодавство щодо спрощення та здешевлення використання суб'єктами господарювання реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО),створення законодавчої можливості для використання онлайн (електронних) РРО, зокрема програмного забезпечення, яке можна встановлювати на будь-яких матеріальних носіях (ѓаджетах) та яке передаватиме дані про здійснену розрахункову операцію на відповідний сервер ДФС.. Використання новітніх технологій та удосконалення електронних сервісів через розширення спектру послуг для платників податків з метою зменшення фізичних контактів бізнес-середовища з представниками органів ДФС. Запровадження ризик-орієнтованого підходу при плануванні перевірок. 
 1. Прийняття законодавчих ініціатив для радикального покращення позиції України у рейтингу Doing Business:
  • запровадження ринку підключень та встановлення єдиної процедури приєднання до електромереж із збереженням діючих тарифів зеленої енергетики з плавним зниженням до 2030 року;
  • реформа пайового внеску у будівництві;
  • внесення змін в Митний кодекс України для запровадження дієвого митного пост-аудит контролю, а після початку його повномасштабної роботи - імплементація розробленої Всесвітньою митною організацією концепціі уповноваженого (авторизованого) економічного оператора для покращення контролю за безпекою ланцюга поставки товарів. Підприємство, яке демонструє високий рівень дотримання законодавства у своїй роботі, відповідає визначеним критеріям, надає митному органу доступ до своєї бухгалтерії та систем обліку та отримало статус авторизованого економічного оператора, отримує низку спрощень під час митного оформлення;
  • створення законодавчих передумов для розвитку та сприяння міжнародній торгівлі, зокрема скорочення часових строків експорту та імпорту товарів у 2 рази;
  • створення законодавчих передумов для зменшення часових витрат платників податків на їх сплату та зменшення загального фіскального навантаження на бізнес;
  • єдиний рахунок для сплати податків та зборів;
  • відміна цінового регулювання на послуги нотаріусів;
  • Paper free - відмова від паперових атавізмів (трудові книжки, Книги ОРО, інше) та перехід на електронний документообіг (електронна ТТН та інше).
 1. Недопущення прийняття органами влади законів та інших нормативно-правових актів, які обмежують права суб`єктів господарювання на ведення господарської діяльності, встановлення бар`єрів та висування вимог до підприємців, що можуть бути причиною припинення ведення бізнесу.
 1. Реформа інфраструктури, розвиток сучасних транзитних коридорів, логістичних хабів, стимулювання приходу приватних інвесторів у дорожнє будівництво, створення конкуренції на ринку залізничних перевезень, зокрема, допуск приватної тяги, скасування пільг окремим галузям, а також припинення перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних; будівництво аеропортів, портів у форматі державно-приватного партнерства.
 1. Подальший розвиток національної експортної стратегії, створення умов для ефективної діяльності національного експортно-кредитної агенції та надання можливості вітчизняним експортерам отримувати доступні кредитні ресурси. Спрощення процедури введення антидемпінгових мит на товари, які масово виробляються в Україні. 
 1. Проведення великої приватизації більшості державних підприємств, крім об’єктів критичної інфраструктури, а також розробка і реалізація комплексу заходів, які створюють необхідні передумови для запуску ринку землі.
 1. Зміна виборчої системи на пропорційну систему із відкритими партійними списками.
 1. Масштабна цифровізація всіх галузей економіки та базових сфер життєдіяльності, передусім освіти і медицини. Саме цифрова економіка є акселератором соціально-економічного життя суспільства у сучасному світі, саме вона здатна стрімко підвищити ВВП країни. Розвиток цифрової економіки повинен стати пріоритетом і для України. Ми зобов'язані здійснити цифрову трансформацію старих галузей і створити умови для появи нових. Розвиток цифрової інфраструктури як основи цифрової економіки. Цифровізація базових сфер життєдіяльності, у тому числі через цифрову трансформацію середньої школи та розвиток STEM-освіти, запровадження eHealth та е-безпеки, концепції "розумні міста". А також обов'язкове впровадження електронної акцизної марки.

Розуміючи невідкладність та терміновість впровадження зазначених у Декларації завдань, підписанти домовились про всебічну підтримку та сприяння їх реалізації. Пріоритетним напрямком співпраці є втілення зазначених реформ у законодавство України та супровід їх імплементації.

СТРОК ДІЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО НАМІРИ

Ця Декларація про наміри набирає чинності з дати її підписання Сторонами і діє доки її дія не буде припинена обопільною згодою Сторін.

Будь-які зміни і доповнення до цієї Декларації про наміри вносяться за письмовою згодою Сторін і стають її невід'ємною частиною.

Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цієї Декларації про наміри вирішуються Сторонами на дружній основі шляхом проведення консультацій та переговорів.

Ця Декларація про наміри складено у двох автентичних примірниках українською мовою по одному для кожної Сторони.

      Українська Рада Бізнесу                                                                                Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»

 

ФОТОЗВІТ